Τελευταία Νέα

Προκλητική οικονομική στήριξη 308 εκατ. σε Fraport και ΔΑA «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Εσύ πήρες το επίδομα?

 Οικονομική στήριξη προσφέρει η κυβέρνηση στις εταιρείες που διαχειρίζονται τα αεροδρόμια της χώρας, με τη Fraport να αποζημιώνεται για τις συνέπειες της πανδημίας με τουλάχιστον 177,8 εκατ., μέσω συμψηφισμών με τις υποχρεώσεις της, και την εταιρεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» να λαμβάνει σε στήριξη ή σε συμψηφισμό με οφειλές περίπου 130 εκατ. ευρώ.Τα παραπάνω προβλέπονται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Παρασκευή από το υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, για την περίπτωση της Fraport οι αποζημιώσεις βασίζονται σε μελέτη της εταιρείας Deloitte για τα κέρδη της εταιρείας  τόκων και αποσβέσεων (EBITDA). Κρίθηκε πως τα κέρδη για την περίοδο της πανδημίας υπολείπονται των προβλεφθέντων κατά 177.864.233 ευρώ και το ελληνικό Δημόσιο δέχθηκε η εταιρεία να μην καταβάλει την ετήσια αμοιβή παραχώρησης για τα έτη 2019, 2020 και 2021.

Μάλιστα, στη συμφωνία προβλέπεται ότι εάν το έτος 2021 η επιβατική κίνηση στα αεροδρομια υπολείπεται των 30,8 εκατ. επιβατών και τις προβλέψεις της εταιρείας στο οικονομικό της μοντέλο, τότε, όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές «θα εξετάσουν καλόπιστα» την πιθανότητα νέων αποζημιώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις για τις αποζημιώσεις βασίζονται στη σύμβαση του 2015 με το ΤΑΙΠΕΔ, με τις οικονομικές συνέπειες στην κίνηση στα αεροδρόμια λόγω της πανδημίας να εμπίπτει, όπως υποστηρίζεται στο νομοσχέδιο, στο «γεγονός ευθύνης Δημοσίου». H σύμβαση για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια είχε χαρακτηριστεί από φορείς ως αποκιοκρατικής.

Όσον αφορά την εταιρεία που διαχερίζεται το «Ελευθέριος Βενιζέλος»,  από τα συνολικά 130 εκατ. ευρώ, τα 51,57 εκατ. ευρώ θα δοθούν με άμεση επιχορήγηση, σε ερίπτωση που εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ισχύσει ο συμψηφισμός υποχρεώσεων καταβολής αμοιβης για τη χορήγηση δικαιωμάτων για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, υποστηρίζεται ότι οι προκλητικές αποζημιώσεις δίνονται καθώς «πρόκειται για καίριες υποδομές της χώρας, των οποίων η εύρυθμη λειτουργία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ομαλή διαβίωση στις περιοχές που εξυπηρετούν, και επειδή οι συγκεκριμένες υποδομές υπέστησαν ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και τους συνακόλουθους, αναγκαίους, περιορισμούς στις μετακινήσεις»

Αναλυτικά οι ενισχύσεις, όπως αναφέρονται στην έκθεση του συνοδεύει το νομοσχέδιο:

Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισμού

1. Δαπάνη έως του ποσού των 51,6 εκ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2021, λόγω της καταβολής ισόποσης άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», στο πλαίσιο της οικονομικής ενίσχυσης για την αποκατάσταση, άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ζημίας, που υπέστη κατά το έτος 2020. (άρθρο δεύτερο)

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Απώλεια εσόδων:

α. Ύψους 177,9 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης ετών 2019, 2020 και 2021 και της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης (που μεταφέρεται για το έτος 2022 και μετά), με την αποζημίωση της εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «FRAPORT

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής Παραχωρησιούχος) για το έτος 2020, λόγω των σε βάρος του οικονομικών επιπτώσεων από τα μέτρα που έλαβε το Ελληνικό Δημόσιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

β. Έως του ποσού των 78,4 εκ. ευρώ περίπου, από τη μη καταβολή και συμψηφισμό υποχρεώσεων (αμοιβή για την χορήγηση δικαιωμάτων) της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η εν λόγω απώλεια ανέρχεται έως του ποσού των 48,4 εκ. ευρώ περίπου για το έτος 2020, έως του ποσού των 15 εκ. ευρώ για το έτος 2021 και έως του ποσού των 15 εκ. ευρώ το έτος 2022.

γ. Από τη συνομολόγηση της συμφωνίας αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου, ως απαλλασσόμενης από την καταβολή τελών χαρτοσήμου αλλά και από οποιοδήποτε τέλος και φόρο.

3. Ενδεχόμενη απώλεια εσόδων από την περίπτωση μη καταβολής και συμψηφισμού της Ετήσιας Αμοιβής Παραχώρησης και για έτος 2022 καθώς και της μεταφοράς καταβολής της Μεταβλητής Αμοιβής Παραχώρησης για το έτος 2023 και μετά.

Οι ανωτέρω απώλειες εσόδων θα αναπληρωθούν από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Ενδεχόμενη δαπάνη ή απώλεια εσόδων από την περίπτωση συνομολόγησης νέας αποζημίωσης υπέρ του Παραχωρησιούχου για την οικονομική χρήση 2021.

Η ανωτέρω δαπάνη ή απώλεια εσόδων θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού ή θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων αυτού, κατά περίπτωση.

Επί του κρατικού προϋπολογισμού και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Απώλεια εσόδων από τη θέσπιση προνομιακού φορολογικού καθεστώτος για το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Η εν λόγω απώλεια δεν δύναται να προσδιοριστεί και εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (ύψος τυχόν βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, δήμους, περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία).

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.

Εσύ πήρες τα 534 ευρώ?

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.