Τελευταία Νέα

Επιδότηση δανείων: Σε λίγες, μεγάλες επιχειρήσεις η μερίδα του λέοντος

 Χαρακτηριστικά που ευνοούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες αναμένεται να λάβουν τη μερίδα του λέοντος, έχει το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων «Γέφυρα 2». 


Ταυτόχρονα, οι όροι του προγράμματος επιδότησης επιχειρηματικών δανείων, που έγιναν χθες (11/3) γνωστοί σε γενικές γραμμές, είναι βέβαιο ότι θα αποκλείσουν τη συντριπτική πλειονότητα ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.  

Βασικός «κόφτης» για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η προϋπόθεση, στις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμφωνίας με την τράπεζα για τη ρύθμιση της οφειλής, η οποία δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Όπως αποδείχθηκε στη «Γέφυρα 1» για δάνεια α' κατοικίας οι τράπεζες χρησιμοποιούν την επιδότηση για να πιέσουν τους δανειολήπτες, ώστε να πετύχουν τις πλέον συμφέρουσες  γι' αυτές ρυθμίσεις, ενώ συχνά δεν ασχολούνται με τις προτάσεις των οφειλετών. Επίσης, επιδότηση δανείου από το δημόσιο δικαιούνται, οι επιχειρήσεις, που έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019. 

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) επισημαίνει ότι χωρίς περιορισμό του ανώτατου ορίου οφειλής ελλοχεύει ο κίνδυνος η μερίδα του λέοντος να απορροφηθεί από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρονται τα εξής: «Στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων Γέφυρα, ύψους 300 εκ.ατ ευρώ, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν. Έτσι, ο κίνδυνος είναι η μερίδα του λέοντος να απορροφηθεί από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Προτείνουμε να τεθεί όριο στο ύψος των δανείων ή τον κύκλο εργασιών των υποστηριζόμενων επιχειρήσεων, ώστε λίγα λεφτά να πάνε σε πολλές επιχειρήσεις κι όχι για πολλοστή ακόμη φορά πολλά λεφτά σε λίγες».

Όροι και διαδικασία 

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019. Παρέχει κρατική επιδότηση των επιχειρηματικών δανείων, για 8 μήνες, σε ποσοστό έως 90%. Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Μία επιχείρηση, για να λάβει την επιδότηση, πρέπει να ακολουθήσει 5 βήματα, καθώς η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά, που είναι ήδη διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο Δημόσιο ή στις τράπεζες:

1ο Βήμα η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του Μαρτίου. Στην ιστοσελίδα www.keyd.gov.gr, θα αναρτηθεί ο οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, όπως συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις.

2ο Βήμα γίνεται ο έλεγχος επιλεξιμότητας, κατά τον οποίο διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Στο στάδιο αυτό αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του Δημοσίου και των τραπεζών ή των διαχειριστών δανείων. Ενδεικτικά τα κριτήρια μιας ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία και τα κριτήρια μιας μεσαίας επιχείρησης είναι τα εξής: Για την ατομική επιχείρηση ή τον ελεύθερο  επαγγελματία, το 1ο κριτήριο είναι να μην απασχολεί προσωπικό, το 2ο κριτήριο είναι να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, το 3ο κριτήριο είναι να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 40.000 ευρώ, το 4ο κριτήριο είναι να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 40.000 ευρώ και το 5ο και τελευταίο κριτήριο είναι να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 600.000 ευρώ. Τα ανωτέρω όρια επιλεξιμότητας αυξάνουν όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης. Για τη μεσαία επιχείρηση: το 1ο κριτήριο είναι να έχει έως 250 άτομα προσωπικό, το 2ο κριτήριο είναι να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, το 3ο κριτήριο είναι να έχει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έως 25 εκατ. ευρώ το 4ο κριτήριο είναι να διαθέτει λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα – όπως μετοχές και ομόλογα – αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και το 5ο και τελευταίο κριτήριο είναι να διαθέτει ακίνητη περιουσία – μη υποθηκευμένη – αξίας έως 50 εκατ. ευρώ.

3ο Βήμα εγκρίνεται η κρατική επιδότηση ηλεκτρονικά. Δηλαδή, εκδίδεται  Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ο οφειλέτης ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα - email, ώστε να το γνωρίζει. Στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελματία, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στα 600 ευρώ. Στην περίπτωση της μεσαίας επιχείρησης, το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης ανέρχεται στις 50.000 ευρώ.

4ο Βήμα γίνεται η συνεννόηση του οφειλέτη με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων, με σκοπό να ρυθμίσει το μη εξυπηρετούμενο δάνειο. 

5ο Βήμα καταβάλλεται στον οφειλέτη η κρατική επιδότηση. 

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης. Η καταβολή της 1ης δόσης θα διενεργηθεί στις 31 Μαΐου και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου.

Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε ο οφειλέτης θα πρέπει πρώτα να ρυθμίσει το δάνειό του, το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου, και εν συνεχεία θα γίνει η καταβολή της επιδότησης, η οποία ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου.

Η καταβολή της επιδότησης πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Από τη στιγμή που καταβληθεί η 1η δόση της επιδότησης, τότε το κράτος καταβάλλει την επιδότηση για τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε η συνολική επιδότηση να έχει διάρκεια 8 μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.